Μέχρι αύριο η προθεσμία για τα πληρεξούσια

Υπενθυμίζουμε στα Σωματεία της δύναμης μας ότι τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως αύριο, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00.