Συνεδριάζει την Πέμπτη η ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Πέμπτη 30.03.2017  και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Επιτροπή Πρωταθλήματος.

3) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

4) Τεχνική Επιτροπή.

5) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

7) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

8) Αλληλογραφία- διάφορα.

Για την Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                            Ο Γ. Γραμματέας

Παναγιώτης Διακοφώτης                                                                                                                 Γεώργιος Παυλίδης