Ενημέρωση για το τουρνουά των Ιπποτών

Ανακοίνωση σχετικά με το τουρνουά που διοργανώνουν, εξέδωσαν οι Ιππότες..

Αναλυτικά:

Η OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH TOY TOYPNOYA TΩN IΠΠOTΩN ENHMEPΩNOYN TIΣ OMAΔEΣ THΣ POΔOY ΠΩΣ OI OMIΛOI KΛEIΔΩNOYN ME ΓOPΓOYΣ PYΘMOYΣ KAI EINAI ΣIΓOYPO ΠΩΣ H ΔEKATH AΠPIΛIOY ΠOY EIXAN ΔΩΣEI ΣAN TEΛEYTAIA HMEPA ΣYMMETOXHΣ ΠΛEON ΘA EINAI ΠOΛY APΓA KAΘΩΣ ΛOΓO THΣ AYΞHMENHΣ ΠPOΣEΛEYΣHΣ OMAΔΩN EKTOΣ NHΣIOY OI KENEΣ ΘEΣEIΣ ANA KATHΓOPIA ΔHΛ AΠO NEΩN EΩΣ KAI ΠPOTZOYNIOP EINAI ΠOΛY ΛIΓEΣ AΠO MIA EΩΣ ΔYO ANA KATHΓOPIA.EMEIΣ ΠIΣTOI ΣTHN ΠPΩTH ANAKOINΩΣH MAΣ ΘA THPHΣOYME ΣEIPA ΠPOTEPAIOTHTAΣ ΓIA NA MHN BPIΣKOMAΣTE ΣTHN ΔYΣAPEΣTH ΘEΣH THΣ EΠIΛOΓHΣ.