ΕΠΣΔ : Δήλωση Εισοδήματος-Φορολογικές Δηλώσεις χωρίς πρόστιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απο ΕΠΣΔ

Ενημερώνουμε τα Σωματεία της Δύναμης μας ότι, βάση του Νόμου 44/46 του 2016, δύναται να υποβάλλουν Δήλωση Εισοδήματος-Φορολογικές Δηλώσεις ή Τροποποιήσεις προηγούμενων ετών ή και ενημέρωση στο Μητρώο (δηλαδή, να ενημερώσουν για τα Διοικητικά τους Συμβούλια  που διετέλεσαν τα προηγούμενα έτη) χωρίς πρόστιμο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω, στις 30 Μαΐου 2017.