Συνεδρίαση Ε.Ε. της ΕΠΣΔ

Συνεδρίαση Ε.Ε. της ΕΠΣΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Δευτέρα 15.05.2017  και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2)  Έγγραφη παραίτηση Μέλους από την Ε.Ε. της ΕΠΣΔ (Κόκκινος Σπύρος)- Ενέργειες.

3) Σύμβαση Φροντιστή.

4) Αίτημα από την ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ.

5) Επιτροπή Πρωταθλήματος.

6) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

7) Τεχνική Επιτροπή.

8) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

9) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

10) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

11) Αλληλογραφία- διάφορα.

Για την Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                            Ο Γ. Γραμματέας

 

Παναγιώτης Διακοφώτης                                                                                                            Γεώργιος Παυλίδης