Επιστροφή Κωτικώστα στην ΕΠΣΔ στην θέση του Κόκκινου

Έπειτα από την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ 67/15.05.2017, στην οποία συζητήθηκε και το θέμα της παραίτησης του κ. Σπύρου Κόκκινου από μέλος της Ε.Ε., η οποία έγινε αποδεκτή, τη θέση του αναλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κ. Κωνσταντίνος Κωτικώστας, την οποία και αποδέχθηκε.