Α.Ε.Σ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ:Συνήλθε σε σώμα το νεο Δ.Σ. του συλλόγου.