ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Παρασκευή 02.06.2017  και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ένωσης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Εκπροσώπηση της Ένωσης στη Γ.Σ. της ΕΠΟ

3) Νέο Ενωσιακό Γήπεδο (Ενημέρωση- Διαδικαστικά Θέματα-Δαπάνες- Πρακτικό Παραλαβής Νέου Ενωσιακού Γηπέδου)

4) Επιτροπή Πρωταθλήματος.

5) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

6) Τεχνική Επιτροπή.

7) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

8) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

9) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

10) Αλληλογραφία – διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

 

Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                        Παυλίδης Γεώργιος