Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Παναγιώτη Καρίκη για όγδοη χρόνια!