Ανοιξε ο δρόμος για εκλογές στην ΕΠΟ

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από τη ΓΣ το καταστατικό. 140 ψήφισαν «ναι»και 32 ψήφισαν «όχι». Η ψήφιση του καταστατικού, από το οποίο αφαιρέθηκε η διάταξη για τα κωλύματα παραγόντων, αποτελούσε προϋπόθεση από την πλευρά των υπερεθνικών θεσμών και την κυβέρνησης και πλέον ανοίγει το δρόμο για εκλογές εντός Ιουλίου.

Οι Ενώσεις που ψήφισαν κατά των αλλαγών στο καταστατικό είναι οι Δυτικής Αττικής, Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Λακωνίας, Λασιθίου, Κεφαλονιάς, Πειραιάς και Μεσσηνίας, από την οποία όμως ψήφισε «ναι» ο ένας εκ των τριών εκπροσώπων της.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Π.Ο. 30/6/2017

Με ψήφους 140 υπέρ και 32 κατά εγκρίθηκαν από τους εκπροσώπους των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων μελών της ΕΠΟ οι προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, των Κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του Καταστατικού και τις πάγιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης, οι εργασίες της οποίας διεξήχθησαν σε αίθουσα του κτιρίου της ΕΟΕ.

Οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ μελών της ΕΠΟ επικύρωσαν τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016 και της Ειδικής Εκλογικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 2016.

Επίσης, ενέκριναν τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου 1/6/2016-28/10/2016 και της ΠΔΕ/ΕΠΟ από 29/10/2016 έως τη λήξη της θητείας της.

 

Εγκρίθηκαν, τέλος, ο ενοποιημένος και αναθεωρημένος ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016, ο προϋπολογισμός της περιόδου 1/1-31/12/2018 και ο ορισμός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την περίοδο 1/1-31/12/2017.