ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Δευτέρα 31.07.2017  και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Πρόταση Ε.Ε. της ΕΠΣΔ για υποψηφιότητα στην Ε.Ε. της ΕΠΟ για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος.

3) Εκπροσώπηση της Ένωσης στη Γ.Σ. της ΕΠΟ.

4) Απόφαση για τα Σωματεία Νήσου Κω.

5) Επιτροπή Πρωταθλήματος- Επικύρωση προκήρυξης Αγωνιστικής Περιόδου 2017-2018.

6) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

7) Τεχνική Επιτροπή.

8) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

9) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

10) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

11) Αλληλογραφία – διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                                     Παυλίδης Γεώργιος