ΕΠΣΔ : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Παρασκευή 11.08.2017  και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Αναδιάρθρωση Επιτροπών.

3) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

4) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

5) Αλληλογραφία – διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

 

Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                        Παυλίδης Γεώργιος