Στον 6ο Ομιλο τα σωματεία που μας εκπροσωπούν στη Γ’ Εθνική

Τα Σωματεία της δύναμης μας που μας εκπροσωπούν στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, ορίσθηκαν στον 6ο όμιλο (11 Ομάδες),ο οποίος αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) Ομάδες από ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

• Τρείς (3) Ομάδες από ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

• Μία (1) Ομάδα από ΕΠΣΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

• Τρείς (3) Ομάδες από ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ