Συνεδριάζει την Τετάρτη η ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 18.10.2017  και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ένωσης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Εκπροσώπηση της Ένωσης στη Γ.Σ. της ΕΠΟ..

3) Επιτροπή Πρωταθλήματος

4) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

5) Τεχνική Επιτροπή.

6) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

7) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

8) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

9) Αλληλογραφία – διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                                     Παυλίδης Γεώργιος