Ενημέρωση για την κατάσταση υγείας

Υπενθυμίζουμε στα Σωματεία της Β’ και Γ’ Κατηγορίας, που συμμετείχαν στη πρώτη φάση του Κυπέλλου Δωδεκανήσου και έστειλαν την Κατάσταση Υγείας με fax, να παραλάβουν την Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ένωσης, διότι το αποδεικτικό αποστολής με  fax δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.