Συνεδριάζει αύριο η ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 13.12.2017  και ώρα 15:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Επιτροπή Πρωταθλήματος.

3) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

4) Τεχνική Επιτροπή.

5) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

7) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

8) Αλληλογραφία – διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

Μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                               Παυλίδης Γεώργιος