Χωρίς δράση το διήμερο 3-4/2 λόγω εκλογών

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ, το Σαββατοκύριακο 3-4 Φεβρουαρίου 2018 δεν θα υπάρξει αγωνιστική δράση για τα Πρωταθλήματα Δωδεκανήσου Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας, λόγω της διεξαγωγής αρχαιρεσιών στην ΕΠΣΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων –Μελών της ΕΠΣΔ

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της ΕΠΣΔ και την υπ. Αριθμ.75/17.01.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ,

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Best Western Plaza, στη Ρόδο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάγνωση καταλόγου  και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για την διαπίστωση  απαρτίας.
  2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό Άρθρο 23 παρ. β’ όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔ Άρθρο 21 παρ. 3.
  3. Την έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  4. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού απολογισμού- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2017 (1/1/2017-31/12/2017).
  5. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
  6. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη της νέας Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής τετραετούς θητείας.
  7. Διάφορα θέματα

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 09/02/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα 20.00 (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)

Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)

Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα Σωματείο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).

Κάθε Σωματείο διαθέτει μία ψήφο (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί για τις αρχαιρεσίες της Ε.Π.Σ.Δ. πρέπει  να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 (Άρθρο 26 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).

Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).

Δικαίωμα ψήφου έχουν:

  • Τα Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα περιόδου  2016-2017 & 2017-2018 και συμμετείχαν  από 01.01.2017 έως 31.12.2017 σε  επίσημους   αγώνες    με   είκοσι  (20)  τουλάχιστον   ποδοσφαιριστές.
  • Τα Σωματεία που έχουν νόμιμα εκλεγμένες Διοικήσεις. Σωματείο- Μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μια προσωρινή περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

 

Για   την Ε.Ε.,

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                          ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ