Συνεδριάζει την Δευτέρα η ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Δευτέρα 29.01.2018  και ώρα  15:00 στα γραφεία της Ένωσης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Επικύρωση των υποψήφιων συνδυασμών για τη νέα Ε.Ε.  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ

2)Διαδικαστικά εκλογικής διαδικασίας.

3)Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Για την Ε.Ε.,

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

Μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                                  Παυλίδης Γεώργιος